Demand

Tlakové lahve (offline zdroj)

Tlakové lahve jsou plněny plynem DrinkGAS pomocí technologie NITROS přímo v prodejních místech. Tímto způsobem je minimalizována logistika distribuce naplněných lahví. Proces výroby plynu a plnění lahví je pod pravidelnou kontrolou poskytovatele licence DrinkGAS.

Plyn je plněn do třech velikostí lahví s objemem 50l, 20l a 10l na pracovní tlak 200 bar. Jeden litr takto stlačeného plynu postačí k výčepu 1 x 50l sudu s nápojem. Lahve jsou osazeny standartním ventilem pro připojení standartního reduktoru tlaku N2.

Lahve s plynem jsou označeny etiketou konkrétního výrobce včetně označení data výroby s předepsanou expirační dobou 12 měsíců.

Pro zajištění čistoty obsahu lahve jsou ventily osazeny speciální pojistkou, která omezuje úplné vypuštění obsahu lahve ve které takto vždy zůstává minimální bezpečnostní přetlak.

Lahve používané pro plyn DrinkGAS jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli což podstatně snížilo jejich hmotnost při zachování maximální bezpečnosti.
Povrchová úprava odolným práškovým lakováním splňuje vysoké hygienické nároky moderních gastronomických provozů.

Parametry tlakových lahví:

  • Lahev 50 litrů má hmotnost 57 kg a rozměry (vxd) 1585x229mm
  • Lahev 20 litrů má hmotnost 22 kg a rozměry (vxd) 880x204mm (vysoká)
  • Lahev 20 litrů má hmotnost 29 kg a rozměry (vxd) 750x232mm (nízká)
  • Lahev 10 litrů má hmotnost 15 kg a rozměry (vxd) 550x204mm

Složení plynů - základem pro výrobu je modifikovaná atmosféra s obsahem 0,6 až 0,9% O2. Jednotlivé typy se liší množstvím příměsi CO2, která je nastavena tak aby dosahovala ekvivalentního vlivu jako směsi vyráběné z technického (destilovaného) dusíku s obsahem 20% a 50% CO2 . Ideální složení našich plynů bylo testováno a potvrzeno Výzkumným Ústavem Pivovarsko Sladařským v Praze - viz publikovaná studie

UNIVERSALobsahuje 99,1% N2 + 0,9% O2 a vzácných plynů
MASTER obsahuje 89,2% N2 + 10% CO2 + 0,8% O2 a vzácných plynů
SPECIAL obsahuje 79,3% N2 + 20% CO2 + 0,7% směs O2 a vzácných pynů

  Dokumenty ke stažení

Generátory (online zdroj)

Generátory DrinkGAS & NITROS Inside

V případě, že zásobování tlakovými lahvemi by bylo logisticky a ekonomicky neúnosné a nebo zákazník vyžaduje komfortní provoz bez nutnosti manipulovat s tlakovými lahvemi - lze instalovat přímo v místě spotřeby Online zdroj – Generátor NITROS Inside.

Lokálně instalovaný generátor plně pokryje výkonové potřeby provozovny přímým napojením na plynový rozvod výčepního systému. V případě potřeby lze instalovat i přiměšování CO2 pro zvýšení perlivosti některých druhů nápojů.

Schéma zapojení generátoru NITROS Inside 120DME

Výhodou instalace lokálního generátoru dusíku je především uživatelský komfort a nezávislost na dodávkách "offline zdrojů" v tlakových lahvích.Výkon generátoru lze konfigurovat na libovolnou spotřebu.

Provozní náklady na výrobu plynu jsou pouze ve formě spotřeby el energie v řádu jednotek kW denně. Vzhledem k nulové logistice při dodávkách a malé energetické spotřebě lze uvést, že takto vybavený provoz minimalizuje emise CO2.

Generátory jsou do provozoven poskytovány formou pronájmu za cenu odvozenou dle ekvivalentní spotřeby lahvovaných plynů DrinkGAS.

Write Us

  If you have any questions or comments, please contact us.