Demand

Zabezpečení obsahu tlakových lahví

Dle SMĚRNICE PROD DODÁVKU PLYNU PRO POTRAVINÁŘSTVÍ je nutné zabezpečit obsah tlakových lahví pomocí balící plomby (pásky na krytu) a speciálního ventilu s funkcí RPV.

RPV Ventil zamezuje v případě vyčerpání obsahu lahve jejímu úplnému odtlakování - zajistí zůstatkový přetlak 3 bary čímž je ocráněn vnitřní prostor lahve před kontaminací s následkem koroze, průniku cizích látek a nečistot. Současně tento ventil omezuje možnost neautorizovaného plnění lahví.

Označení ventilu, lepící páska (plomba), RPV bezpečnostní ventil
  • Tlakové lahve DrinkGAS jsou opatřeny plombou plnosti - lepící páskou s nápisem DrinkGAS - Plná lahev. V případě jejího porušení neručí dodavatel za obsah lahve
  • Ventil tlakové lahve je opatřen logem DrinkGAS - rozměry závitů jsou shodné se všemi ostatními dodavateli dusíku a jeho směsí - lze tedy použít stejný reduktor
  • Před připojením reduktoru tlaku zkontrolujte přítomnost RPV ventilu v hrdle lahvového ventilu - tím je zabezpečen správný obsah plynu

Where to go next?

  Informace   Price list