Demand

Ražba lahví

  Pokud na lahvi chybí některé údaje nebo jsou odlišné nejedná se o tlakovou lahev společnosti DrinkGAS.
 • Specifikace plynu se musí shodovat s náplní v tlakové lahvi  NITROGEN a jeho směsi s CO2
 • Název majitele DRINKGAS určuje pro koho byla tlaková lahev vyrobena
 • Datum roku 2026 určuje rok do kdy platí tlaková revize od výrobce
 • Označení výrobce - EUROCYLINDERS
 • Síla stěny 4,8 mm (liší se podle série)
 • Hmotnost lahve bez ventilu a krytu 29,0 kg (u každé lahve se liší)
 • Objem lahve 20L (vodní objem)
 • Kód shody s normou ISO
 • Číslo normy ISO
 • Pracovní tlak  200 bar - je tlak plynu při teplotě 20°C
 • Nejvyšší povolený tlak  300 Bar - povolená hodnota při zahřátí či expanzi
 • Datum výroby
  Jestliže tlaková lahev vykazuje stopy po odstranění či úpravě ražby - lahev okamžitě vraťte dodavateli - je NEBEZPEČNÁ!

Where to go next?

  Informace   Price list